20:44 EDT Thứ hai, 21/10/2019

Liên kết

 
 

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 13


Hôm nayHôm nay : 374

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7153

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 491661

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức Công đoàn

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Công chức viên chức Năm học 2013- 2014

Thứ ba - 26/11/2013 21:54
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA NINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 91/KHLT-THHN-CĐ

Hòa Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2013
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị Công chức viên chức
Năm học 2013- 2014.

 
 
 

Thực hiện công văn số 07/LT-PGDĐT-CĐGD ngày 26/8/2013 về việc hướng dẫn Hội nghị Công chức viên chức năm học 2013- 2014, Trường và Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị nêu trên, cụ thể như sau:
            1. Mục đích yêu cầu
            - Quán triệt đầy đủ và sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Ninh lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010- 2015)
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và  phong trào thi đua  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Căn cứ Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013- 2014 của Phòng GD&ĐT và tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức đánh giá khách quan, trung thực những ưu điểm, thành tựu và những khuyết điểm, yếu kém của nhà trường trong năm học 2012- 2013, để đề ra chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học mới một cách thiết thực hiệu quả.
- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý‎ giáo dục, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
2. Nguyên tắc tổ chức
- Đảm bảo hình thức dân chủ trực tiếp để công chức, viên chức  tham gia quản lý và xây dựng đơn vị, trường học;
- Đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nội dung theo quy định;
- Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số công chức, viên chức trong đơn vị được triệu tập có mặt tham dự. Nghị quyết của Hội nghị chỉ có giá trị khi có hơn 50% số người dự Hội nghị tán thành và không trái với các quy định của pháp luật.
3. Quy trình, nội dung tổ chức Hội nghị
3.1. Hội nghị trù bị
3.1.1. Thành phần:
Do Hiệu trưởng triệu tập; gồm: Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng; Bí thư chi bộ; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, TPT Đội và Trưởng ban TTND.
3.1.2. Nội dung Hội nghị:
Thống nhất chủ trương, kế hoạch, mục tiêu và phân công chuẩn bị các công việc, nội dung tổ chức Hội nghị, cụ thể:
- Chuẩn bị nội dung và thông qua báo cáo dự thảo về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học qua và phương hướng nhiệm vụ năm học đến; các biện pháp thực hiện nhằm cải tiến lề lối làm việc, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân; kế hoạch tuyển dụng, hợp đồng; đào tạo, bồi dưỡng... cán bộ, công chức, viên chức; các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống đội ngũ. Đánh giá kết quả triển khai quy chế thực hiện dân chủ; quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ...trong đơn vị; báo cáo việc thực hiện ngân sách của đơn vị...
- Chuẩn bị nội dung và thông qua dự thảo mới hoặc bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế cơ quan…
- Chuẩn bị nội dung và báo cáo dự thảo tổng kết phong trào thi đua; nội dung và các giải pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong năm học mới;
- Kế hoạch hướng dẫn cách tiến hành Hội nghị từ tổ tiến tới Hội nghị toàn đơn vị;
- Phân công chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân giữa nhiệm kỳ 2012- 2014.
3.1.3. Các nội dung thống nhất tại Hội nghị trù bị:
- Thảo luận, thống nhất việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học; thực hiện Nghị quyết Hội nghị; kết quả thực hiện phong trào thi đua và phương hướng nhiệm vụ, các biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua trong đơn vị của năm học học đến;
- Thảo luận, thống nhất kế hoạch tổ chức hội nghị cấp tổ, đơn vị
- Phân công trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung nội dung, kế hoạch...và chuẩn bị các điều kiện để tiến hành tổ chức Hội nghị cấp đơn vị.
3.2. Hội nghị cấp tổ chuyên môn, tổ VP:
3.2.1. Thành phần:
Toàn bộ công chức, viên chức và người lao động trong tổ. Chủ tọa Hội nghị: Tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng tổ VP và Tổ trưởng Công đoàn (Chủ tọa cử thư ký ghi biên bản).
3.2.2. Nội dung Hội nghị:
- Thông qua toàn bộ các bản dự thảo do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn đơn vị chuẩn bị để công chức, viên chức thảo luận, tham gia hiến kế thực hiện, kiến nghị giải đáp...
- Thông qua và thống nhất các nội dung, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của Tổ chuyên môn, Tổ Công đoàn và kế hoạch đăng ký, thực hiện công tác thi đua.
-  Hoàn chỉnh biên bản và tập hợp các hiến kế, đề xuất, kiến nghị của Hội nghị, báo cáo cho Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn đơn vị.
 3.3. Hội nghị liên tịch
3.3.1. Thành phần:
Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS, Trưởng ban TTND và các Tổ trưởng chuyên môn, nghiệp vụ.
3.3.2. Nội dung:
- Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn tổng hợp và thông qua các biên bản Hội nghị của các tổ; thống nhất và hoàn chỉnh các báo cáo chính thức để trình bày tại Hội nghị toàn đơn vị;
- Phân công thực hiện các nội dung tại Hội nghị đơn vị;
- Tổng hợp tình hình và chuẩn bị nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức tại Hội nghị các tổ để trả lời và tiếp thu...
- Dự kiến Đoàn chủ tịch và Thư k‎ý Hội nghị.
3.4. Hội nghị cấp đơn vị
3.4.1. Thành phần:
Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.
3.4.2. Đoàn Chủ tịch Hội nghị:
Gồm Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và một cán bộ tiêu biểu đại diện công chức, viên chức trong đơn vị. Đoàn Chủ tịch Hội nghị cử người làm thư ký ghi biên bản và chuẩn bị Nghị quyết của Hội nghị.
3.4.3. Chương trình Hội nghị:
- Phần Nghi thức do Ban Tổ chức điều hành: ( Đ/c Tâm )
  + Chào cờ (Hát Quốc ca);
  + Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần dự Hội nghị;
  + Giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đoàn (Chủ tịch đoàn lên điều hành Hội nghị).
- Phần nội dung Hội nghị do Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành:
  + Thông qua chương trình Hội nghị;
  + Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả triển khai Hội nghị ở các tổ chuyên môn và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức, viên chức để Hiệu trưởng trả lời trước Hội nghị;
  + Hiệu trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012- 2013 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu thi đua năm học 2013- 2014. Tiếp thu ý kiến, biện pháp của Hội nghị các tổ; giải đáp ý kiến và trình bày các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác và đời sống của đơn vị;
+ Chủ tịch Công đoàn giải đáp các kiến nghị của CCVC thuộc phạm vi, trách nhiệm của Công đoàn ( nếu có ).
  + Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện hoạt động tài chính năm học 2012- 2013 của đơn vị.
  + Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường học giữa nhiệm kỳ  2012- 2014 và phương hướng hoạt động  cuối nhiệm kỳ  2012- 2014.
 + Thảo luận của Hội nghị về các báo cáo trên;
 + Ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và của các đại biểu;
+ Hiệu trưởng phát động phong trào thi đua năm học 2013- 2014;
 + Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cùng ký‎ kết Giao ước thi đua .
 + Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (Thư ký Hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết, Đoàn Chủ tịch điều khiển lấy biểu quyết);
  + Tổng kết bế mạc.
4. Trách nhiệm của các bên sau Hội nghị
4.1. Trách nhiệm của Hiệu  trưởng
 - Đề ra các giải pháp, biện pháp để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị; thường xuyên kiểm tra các tổ chuyên môn, giải quyết các kiến nghị của công chức, viên chức theo chương trình, uốn nắn và giải quyết kịp thời các phát sinh mới sau Hội nghị của đơn vị;
- Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động đúng theo Điều 35 của Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;
- Cùng Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường cứ cuối mỗi học kỳ, tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC và phong trào thi đua trong hoạt động của đơn vị, định ra những việc cần tiếp tục thực hiện và thông báo cho toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị biết.
4.2. Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường:
- Thông báo kết quả Hội nghị; kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị đến toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị;
- Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị; phát hiện và kiến nghị với Hiệu trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị;
- Phối hợp với Thủ trưởng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh động viên  công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhằm phát huy quyền làm chủ, góp phần xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; ngăn chặn và chống các hiện tượng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực trong các hoạt động của đơn vị.
4.3. Trách nhiệm của tổ chuyên môn:
Tổ trưởng chuyên môn và Tổ trưởng Công đoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình của Hội nghị, thường xuyên thông báo kết quả thực hiện với công chức, viên chức trong tổ, báo cáo tình hình của tổ lên Thủ trưởng, Công đoàn cơ sở về kết quả triển khai Nghị quyết Hội nghị.
5. Tổ chức thực hiện:
5.1. Thời gian tổ chức Hội nghị:
- Hội nghị trù bị lúc 7h30 ngày 07/9/2013 ( thứ 7 )
- Hội nghị cấp tổ chuyên môn, tổ VP lúc 14h00 ngày 12/9/2013 ( thứ 5 )
 - Hội nghị liên tịch lúc 8h00 ngày 14/9/2013 ( thứ 7 )
- Hội nghị cấp đơn vị lúc 8h00 ngày 18/9/2013 ( thứ 4 )
            5.2. Hồ sơ báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo:
5.2.1. Hồ sơ gửi về tổ TH-HC gồm:
- Kế hoạch năm học 2013- 2014; Bảng tổng hợp các kiến nghị của đơn vị, của CCVC đối với Phòng GD&ĐT huyện.
5.2.2. Hồ sơ gửi về Công đoàn giáo dục huyện gồm:
- Nghị quyết Hội nghị; Bản tổng hợp đăng k‎ý thi đua năm học 2013- 2014 của đơn vị trước ngày 25 tháng 9 năm 2013 ( cô Hiền Vân nhận).
Trên đây nội dung kế hoạch tổ chức Hội nghị CCVC năm học 2013- 2014 của Trường và Công đoàn Trường Tiểu học Hòa Ninh, đề nghị toàn thể CCVC nhà trường nghiêm túc thực hiện./.
 
          TM. BCH CÔNG ĐOÀN
                     CHỦ TỊCH
 
           
 
 Lê Thanh Huyền
HIỆU TRƯỞNG
 
( ĐÃ KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU )
 
 
Đoàn Thanh Tùng
Nơi nhận:  
- 06 tổ trưởng ( thực hiện );  
- CĐ, Đội, Đoàn TN, KT ( thực hiện );  
- Phòng GD&ĐT ( báo cáo );  
- Lưu: VT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

                          Website sử dụng tốt với tất cả các trình duyệt !!! wink 

Lịch vạn niên

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở trường Tiểu học Hòa Ninh?

Chất lượng dạy và học rất tốt

Cơ sở vật chất được đầu tư rất tốt

Môi trường học tập tuyệt vời

Học sinh thân thiện, giáo viên tích cực

Tất cả các ý kiến trên